Ga direct naar:

Disclaimer & Privacy policy

Disclaimer

De website en alle siteonderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van SamenMeerMogelijkMaken. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SamenMeerMogelijkMaken. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door SamenMeerMogelijkMaken met constante zorg en aandacht verzameld of samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. SamenMeerMogelijkMaken staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud en sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit gebruik van de informatie.De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SamenMeerMogelijkMaken behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, juistheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel SamenMeerMogelijkMaken alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is SamenMeerMogelijkMaken niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SamenMeerMogelijkMaken, welke geen eigendom zijn van SamenMeerMogelijkMaken, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SamenMeerMogelijkMaken. Hoewel SamenMeerMogelijkMaken uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door SamenMeerMogelijkMaken worden onderhouden wordt afgewezen. SamenMeerMogelijkMaken sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Privacy policy

SamenMeerMogelijkMaken bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan SamenMeerMogelijkMaken worden niet aan derden doorgegeven.

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van u nodig. Als u uzelf inschrijft voor de SamenMeerMogelijkMaken worden bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, bijvoorbeeld wanneer u heeft aangegeven dat u zich aan wil melden voor een actieve bijdrage aan een van de genoemde initiatieven of nieuws per e-mail wilt ontvangen.

Vragen?

Neemt u gerust contact met ons op indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van onze algemene voorwaarden, privacy policy of disclaimer.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het contactformulier

Snelkoppelingen